Plannen en uitgevoerd onderhoud

                Foto Alex Olzheim september 2017

Wat realiseerden wij in 2013        

 • In april/ mei is door vrijwilligers de nieuwe rolstoel vriendelijke stoep voor kerkdeuren aangelegd.
 • Op zaterdag 7 september hielden wij een reünie, markt, kinderspelen, kunsttentoonstelling en concerten in en om de kerk.
  De reünie was voor oud-leerlingen van de RK basisschool, Grotestraat 21 in Varik.
  De kunst was ook te koop.
 • Diverse kleine werkzaamheden aan het interieur van het kerkgebouw
 • Brimplan aanvraag / Rijkssubsidie, door de vrijwilligers van de stichting is in februari de procedure gestart voor het verkrijgen van Rijkssubsidie op het onderhoud van de kerk. Hierover is overleg gevoerd met de Gemeente, het Rijk en de Suitbertusparochie.
  Het plan is op 17 maart ingediend bij de Rijksdienst in Amersfoort.
  Op 15 november 2013 is er goedkeuring op het plan ontvangen en kunnen wij rekenen op een subsidie van € 19.814,- over de 6 jaar tot 2019 verdeeld. Dit is ± € 3.300,- per jaar.
  De Stichting moet een gelijk bedrag investeren.
 • Voor het onderhoud van het kerkgebouw is door Varik’s Belang over de afgelopen jaren subsidie ontvangen. Er is nog € 7.021,- te besteden en dat doen wij in 2014.
 • Op 29  augustus is de bliksembeveiliging van de toren en kerk hersteld. De organisatie, toezicht, hulp en afhandeling was in handen van vrijwilligers van de stichting.

bliksembeveiliging

In een hoogwerker is het veilig werken. Door de machinist wordt de werkbak tot op de centimeter op de juiste plaats gestuurd. Voor de veiligheid moet iedereen met zijn harnas aan de werkbak vastgemaakt zijn. De bovenkant van de haan is 42,5 meter boven maaiveld.
werkbak

De pijnappel wordt gedemonteerd en na een snel herstel en schilderwerk wordt hij even na de middag weer gemonteerd. Tussentijds is de bliksembeveiliging vastgemaakt aan de metalen verankering strippen van het kruis. De metalen ringen klemmen de verankering van het kruis om de loden muts.

De plannen voor 2014

 1. Met vrijwilligers gaan wij het rolstoelpad aanleggen van de kerk naar de Korte Stukken.
  Ook gaan wij enkele parkeerplaatsen voor mindervalide aanleggen in het verlengde van de Korte Stukken
 2. De opslagruimte voor tuin gereedschap en materieaal voor de begraafplaats gaan wij herstellen met vrijwilligers.
 3. Overleggen met de gemeente om de toegang vanaf de Grotestraat te verharden.
 4. De toegangsdeuren van de kerk lakken
 5. De verankering van de torenspits te conserveren. De vloer van de klokkenzolder waterdicht maken. De werkzaamheden zullen met inzet van vrijwilligers uigevoerd worden.
 6. Klein onderhoud.
 7. Er is, na overleg met de Suitbertus parochie, toestemming de € 7.021,-  nog niet besteed geld van Varik’s Belang te besteden aan noodzakelijk onderhoud aan de kerk.
  Het plan is hiervan de zalinggoten, pironsteunen, lood en leien van enkele dakkapellen te vervangen.
  Het rapport van de Monumentenwacht geeft de noodzaak aan.
  Dit noodzakelijke werk wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Varik’s Belang.

dakkapel

Van enkele dakkapellen de zalinggoten, pironsteunen, lood en leien vervangen.
De zalinggoten zijn van zink en versleten. Zij worden van Koper. De steunen van de loden pironnen worden in RVS uitgevoerd en idem dito vastgezet.

NB.van de plannen voor 2014 zijn de punten 2,5 en 7 niet gerealiseerd.

De plannen voor 2015

 1. In dit voorjaar worden de punten 2 en 5 van de plannen 2014 uitgevoerd.
 2. Punt 7 restauratie van dakkapellen is opgedragen. De zalinggoten en de lei –loodbekleding van 7  kapellen wordt vernieuwd. ( er zijn totaal 14 kapellen te herstellen)
  Het betreft de kapellen aan de Waal zijde.
  Dit is mogelijk door de subsidie van Variks Belang over 2013 en 2014.
 3. Het Brimplan voorziet voor dit jaar ook het herstel van uitgespoeld voegwerk aan de toren aan de zijde van het schip van de kerk.
 4. De Vrienden hebben verder plannen om een looppad aan te leggen van de parkeerplaats naar de kerkingang.
 5. Vrijwilligers hebben het looppad van de parkeerplaats naar de kerkdeur aangelegd

IMG_2402

IMG_2404

IMG_2410

IMG_2416

tekening bestrating voor

Plattegrondje van het straatwerk aan de zijde van de Grotestraat.
Uitgevoerd in november 2015

De plannen voor 2016

 1. Het in 2015 opgedragen voegwerk aan de toren en gevel van de CV ruimte is in april  2016 gereed gekomen.
  Vorst en ongeschikt weer voor dit werk was de reden dat ook het steiger lang aanwezig was. Dit was niet van invloed op de kosten.
 2. Vrijwilligers realiseerden het ronde straatwerk aansluitende op het straatwerk van de gemeente tot de erfgrens aan de Grotestraatzijde.
  De ronding is een voorlopige afsluiting. Mogelijk kan in de toekomst hierop een klinkerpad op aangesloten worden tot aan de kerkdeur.
  Dit pad gelijk als naar de Korte Stukken is gemaakt.

Wij realiseerden in 2017:

Van april 2016 tot oktober 2017 vernieuwden wij de Zondag schuur (ZS) en de ruimte voor het tuingereedschap. Het aantal zitplaatsen ging van 15 naar 40. Ook de omgeving ging op de schop. Veel vrijwilligers waren langdurig in de weer.

Aan de kerk vernieuwden wij het voegwerk van de plint. Wij herstelden het oorspronkelijke gesneden voegwerk in totaal 135 m2. Een voegersbedrijf realiseerde dit werk.

Wij realiseerden in 2018:

Het rolstoel pad vanaf de Grotestraat (GS) tot aan de kerkdeur 65 m1 lang en totaal 70 m2 is aangelegd. Op de parkeerplaats (zijde GS) werd een lantaarnpaal geplaatst en het totale grindpad is verbeterd. Dit alles weer geheel door vrijwilligers.

Er is een glas in lood raam gerestaureerd. Dit is uitgevoerd door aannemers met hulp en begeleiding van vrijwilligers

Wij realiseerden in 2019 en 2020:

Wij restaureerden 6 ramen in het schip van de kerk. Het totaal vernieuwde ramen komt hierdoor op 7.

Verder hebben wij ook met de hulp van vrijwilligers het noodzakelijke onderhoud zoals schilderwerk uitgevoerd.

Van 2021 tot 2023 werden 5 ramen in het schip van de kerk gerestaureerd. De 12 ramen zijn nu duurzaam hersteld.

In 2023 is eerst het torenraam en aansluitende 3 ramen in het transept (tuinzijde) gerestaureerd. De ramen zijn 30 april gereed.

Verder is er veel klein onderhoud gedaan door de vrijwilligers die ook diverse werk verricht hebben aan de ramen.