Welkom

Het bestuur en de vrijwilligers van onze stichting heten u van harte welkom op onze site. Via deze site willen wij u kennis laten maken met onze kerk, haar gebouwen en de activiteiten die onze stichting organiseert voor het behoud hiervan. Ook is het mogelijk contact te leggen, vriend /donateur te worden of een bericht achter te laten.
Neem eens een kijkje in de pagina’s van deze site en/of loop eens de kerk binnen om te zien hoe hoe mooi hij is. De kerk is open op zaterdagen, zon- en feestdagen of na afspraak.
Ook vindt u op onze site de financiële verantwoording en al datgene wij al realiseerden en nog gaan uitvoeren.

Stichting Vrienden van Petrus Paulus kerk
De stichting is per notariële akte op 24 november 2010 opgericht.

De naam is “Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk te Varik”
het is een burgerstichting. Er is geen kerkelijke koppeling.

Het bestuur

Het bestuur bestaat vanaf de oprichting uit vijf leden en is in de volgende samenstelling in 2014 actief.
Voorzitter:                   Suzanne Saris
Secretaris:                  Koos Gelens
Penningmeester:        André van de Geijn
Lid:                             Wim Akkermans
Lid:                             Bart Brands


Beloningsbeleid.
  • Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor werkzaamheden.
  • De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun geleverde werk.
  • Zie ook de jaarverslagen.

Actueel beleidsplan.

  • Het instant houden het Rijksmonument. De monumentale gebouwen en de omgeving (het complex). Minimaal het glas en waterdicht houden van de gebouwen. De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de eisen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Monumenten Wacht.

De doelstelling is te realiseren door;

  • De inzet van vrijwilligers.
  • Het verwerven van subsidies.
  • Door sponsors, donateurs en giften actief te bevorderen.
  •  Door het uitgeven van kalenders, het houden van een verloting en andere activiteiten.
  • Door de hiervoor genoemde punten / opbrengsten is het mogelijk ook professionele inzet te bekostigen.
Inkomsten/vermogen: (tekst statuten)
Ontstaat door vergoedingen.
Subsidies en donaties, sponsoring, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Doelstelling/besteding:
De stichting heeft tot doel het ondersteunen van het in stand houden van het kerkgebouw, pastorie, begraafplaats en tuin gelegen aan de Grotestraat 21-23 4064 EC Varik.
 
Rijksmonument:
De kerk met pastorie, tuin met bruggen is Rijksmonument sinds 16 juli 2001.

Het complex heeft monument nr. 522046
 
RSIN /  fiscaalnummer:
82 32 54 446

Bankrelatie:
RABOBANK West Betuwe Nummer NL79 RABO 01.59.26.85.59

Kamer van Koophandel:
Nummer 51 39 68 82 Midden Nederland Postbus 48 3500 AA Utrecht.

De Stichting is ANBI goedgekeurd nr. 82 32 54 446
Algemeen Nut Beoordeelde Instelling.
I.v.m. wetgeving is op pagina “Jaarverslag en Financiën” de verantwoording van inkomsten en uitgaven aangegeven.
Voor wat het beloningsbeleid  betreft, bestaat de stichting uit vrijwilligers.

 

_DSC4570_corr_DSC4591-corr
2013 renovatie aan torenspits

 

Interieur

uit het archief van wim Akkermans 8
 
 
 kerk-varik-in-oorlog-01
 De Kerk in 1945 beschoten
kerk-varik-in-oorlog-02