Vriend worden?

De Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk Varik bestaat uit vrijwilligers die graag iets meer willen doen voor hun kerk, hun dorp en/of gemeenschap. Vrienden die beseffen hoe belangrijk het is om met elkaar te zorgen voor het behoud van de kerk en het aangezicht in dit dorp. Vrienden die niet alleen geld willen leveren maar ook iets willen doen.
Hieronder een aantal mogelijkheden om uw bijdrage te leveren aan de stichting c.q. kerk. Vriend worden kan!

Sponsorvriend worden
De Stichting Vrienden van de Petrus & Pauluskerk te Varik heeft niet alleen particuliere vrienden, wij hebben ook sponsorvrienden. Dit zijn organisaties uit de omgeving, maar ook wat verder weg, die zich verbonden voelen met onze kerk en met onze stichting. Organisaties die vanuit hun maatschappelijke en sociale doelstellingen een bijdrage leveren aan de projecten en de acties van onze stichting. Iedere sponsor draagt op zijn eigen manier bij, in overleg met een van de bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Petrus & Pauluskerk te Varik.

Wellicht draagt u de kerk een warm hart toe of wilt u uw bedrijfsgegevens in de regio verder bekend maken? Dat kan via onze site te adverteren, een schenking doen of uw tijd inzetten als vrijwilliger. Hiermee zorgt u voor het behoud van de kerk en bijbehorende gebouwen/bouwsels. Deze zijn een beeldbepalend zicht in onze regio, speciaal voor de dorpen van de gemeente Neerijnen.
Het is mogelijk om uw logo op de website te plaatsen als deelnemer van deze acties. Voor de voorwaarden hierover kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Vriend worden?
Neem dan contact op met onze secretaris Koos Gelens via het contactformulier op deze site of via telefoonnummer: 0344-651819.
Uw bijdrage(n) is welkom op bankrekeningnummer: NL79 RABO 015.92.68.559 te name van Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk te Varik. Eenmalig of een vast bedrag per jaar?

Uw bijdrage is mogelijk aftrekbaar voor de belastingen.
Aangezien onze stichting door de belastingdienst is erkent als ANBI-instelling, is een gift mogelijk aftrekbaar voor belastingen onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie hierover zie de website van de belastingdienst.

U heeft al bijgedragen?
Hartelijk dank voor uw (financiële) bijdrage! Wij danken onze sponsoren vermeld en niet-vermeld op deze site!

Met dank aan onze sponsors, donateurs en andere vrienden!
Hier ook uw logo?

logo-same-d_vierkant_klein