Jaarverslag / Financiën

Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk te Varik

Jaarverslag van het secretariaat 2021

Bestuur. Het stichtingsbestuur bestaat uit;
Suzanne Saris                     voorzitter
Koos Gelens                        secretaris
André van de Geijn           penningmeester
Riet van Meeteren            lid
Wim Akkermans                lid(donateurs werving /kalenders)

Bart Brands is bij de vergaderingen als adviseur bouwkundige zaken.
Frank Millenaar (gast)      koppeling naar de locatieraad

 1. i.v.m. de coronacrisis niet fysiek maar communiceerden in hoofdzaak via mail en de technisch noodzakelijke zaken werd met enkele besproken beslist en uitgevoerd. De coronaregels in acht nemende.

 • In overleg is wegens de corona, gelijk aan vorig jaar, besloten deze acties dit jaar over te slaan.
 • Inkomsten / uitgaven: De stichting heeft zijn inkomsten uit, donaties, giften, acties, subsidies t.w. RDCE Gemeente en Variks belang. Dit jaar was dit bij elkaar 27.866 euro. De totale uitgaven waren 29.960 euro.
 • Wij realiseerden:
 • Restauratie kerkramen: 
  Dit jaar werd prijs gevraagd voor het restaureren van 3 ramen t.w. de nummers 27, 28, en 29 in het schip van de kerk aan de waalzijde.. Het steiger  en schilderwerk is gedaan door vrijwilligers het glazenierswerk door Hagemeier en het metsel-  en stukwerk door van Balkum. Een aluminium rolsteiger werd geleend van v. Balkum. Door materiaalkosten stijging waren de 3 ramen samen € 500,- duurder en kwam uit op 28.245 euro. De uitvoering was van april  en was gereed eind juli.
 • Lijsten langs de steunberen: De geheel verrotte lijsten van de steunberen aan de waalzijde werden gelijktijdig vervangen , en van lood voorzien en vrijwilligers maakten en schilderde de lijsten.
 • Schilderwerk dakkappellen: Door vrijwilligers werden 12 dakkapellen geschilderd. 2 stuks, op de zijkapellen, zijn in 2020 behandeld.
 • Schilderwerk Pastorie: In de herfst zijn, waar nodig, de buitenkozijnen in opdracht van Suitbertus parochie bijgewerkt.
 • Godslamp: Werd verhangen van de pilaar naar het zijaltaar waar het tabernakel staat.
 • Muur tussen kerk en Korte Stukken: De muur in zijn gehele lengte (±35 meter) hersteld. Boom en plant wortels waren ingegroeid.  Vele stenen zijn ingeboet (vervangen), de drie penanten zijn voorzien van nieuwe afdekkingen. Waar nodig de voegen uitgeslepen en gehakt en vervolgens gevoegd overeenkomstig het bestaande werk. Uitgangspunt hierbij was het karakter van de muur te behouden. Aan materiaal en gereedschap gaven wij 755 euro uit. Het werk is uitgevoerd door vrijwilligers.
 • Buiten onderhoud Pastorie: naar aanleiding van het Monumenten Wacht rapport 2021 maakten wij, vrijwilligers, een totaal plan met kosten voor het restaureren van de pastorie aan de buitenzijde. Het is gedeeld met de locatieraad en de penningmeester van de Suitbertus parochie.   
 • Plannen voor 2022:
 • Het plan is de laatste twee  ramen in het schip van de kerk, aan de waalzijde, te restaureren.
 • Wij onderzoeken de mogelijkheid het hek te verlengen van het kerkhof.
 • Het restaureren van de calvarieberg met kruis.
 • Subsidie gemeente West Betuwe: werd aangevraagd en is niet toegekend. De regels zijn gewijzigd en subsidie is nu om de tweejaar mogelijk.
 • Vergaderingen. Geen vergaderingen gehouden wegens de coronapandemie. Zie punt 1.
 • Ubo registratie K.v.K. Op 19 november ontvangen wij een brief ven de KvK met het verzoek de UBO,s te registreren. Afhandeling in 2022

Het secretariaat

Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester:

Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk te Varik

Financieel jaarverslag 2020