Jaarverslag / Financiën

Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk te Varik

Jaarverslag van het secretariaat 2023

Bestuur. Het stichtingsbestuur bestaat uit;
Suzanne Saris                     voorzitter
Koos Gelens                        secretaris
André van de Geijn           penningmeester
Riet van Meeteren            lid
Wim Akkermans                lid(donateurs werving /kalenders)

Bart Brands is bij de vergaderingen als adviseur bouwkundige zaken.
Frank Millenaar (gast)      koppeling naar de locatieraad

 1. Het bestuur vergaderde: voor de 33e keer op 26-10-2023 en op 26
  april voor de 34e keer. Zie de notulen
 2. Kalender en verloting: voor het jaar 2023 is weer een kalender
  ontwikkeld en verkocht (opbrengst € 1666.43) Er is geen verloting
  gehouden. Is geboekt in 2022
 3. Kerstkaarsen verkoop: Er werden in dec. 2022, door vrijwilliger
  gegoten, kerstkaarsen verkocht en brachten het mooie bedrag van
  € 123,61 op. Is geboekt in 2022
 4. Subsidie aanvraaggemeente West Betuwe.
  Wordt om de 2 jaar uitgekeerd. Dit jaar dus niet.
 5. Subsidie Variks Belang 2023: De aanvraag via de locatieraad
  ingediend op 20 febr. 2023
 6. Restauratie torenraam en drie transeptramen aan tuinzijde:
  Hagemeier heeft begin januari via mail latenweten eind april te
  stoppen. Wij (Bart, Adri en André) bezoeken het atelier in Tilburg voor
  overleg en besluiten het torenraam na prijsopgave direct in uitvoering
  te nemen. Na overleg over de mogelijkheden van Hagemeier dragen
  wij ook de 3 transeptramen nog voor eind april te realiseren. Voor het
  buitensteiger van de toren en de transeptramen huren wij een steiger
  van Vink Culemborg in. Het aluminium binnen steiger op het koor
  lenen wij van Leen van Balkum omdat ons steiger te klein is. Leen wil
  het steiger sponseren en wij aanvaarden dat in dank.
 7. Tuinmuur langs de Korte Stukken, Aan de tuinzijde van de muur worgt de begroeiing weg gehaald en de losse voegen en cement laag
  verwijderd en opnieuw gevoegd en vertint . Aan de straatzijde wordt
  de plint donker gesausd.
 8. Kerkhof, e afdek op de toegangskolommen worden vervangen,
  geschilderd, het metsel en voegwerk hersteld.
 9. Voor de pastorie wordt op verzoek van Suitbertus / dhr. Buitenhuis
  een 6 jaar onderhoudsplan bij de RDCE aangevraagd en goedkeuring
  op ontvangen.
  Subsidie aanvraag voor de pastorie 2024 tot2029 Door Suitbertus (eigenaar)
  2022 André hoort van de MW Jeroen Pannekoek dat het mogelijk is subsidie te krijgen op restauratie van de Pastorie. André geeft dit door aan Adrie en Adri geeft dit door aan Buitenhuis.
  Er is overleg en wij, Bart en André, krijgen van dhr. Buitenhuis het verzoek in 2023 een plan
  van aanpak t te maken en via Suitbertus bij de RDCE in te dienen.
  2023 OP 10 maart is de aanvraag gereed en op deze datum stuurt Suitbertus dhr. Buitenhuis de aanvraag naar de RDCE.
  Door het verstrekken van een verkeerd verzekering document wordt het aanvraag niet in behandeling genomen. Na een paar dagen ontvangen wij bericht dat de afwijzing onterecht is en onze aanvraag wel behandeld wordt.
  10 juni Na wat verzoeken van de RDCE om de stukken aan te vullen krijgen wij op 10 juni het bericht dat onze aanvraag onder nr.1206027 is geregistreerd en in behandeling is genomen.
  30 augustus ontvangen wij de toekenning van € 18.126,– over 6 jaar € 4.535 in 2024 € 2.718 in de jaren 2025 tot 2029.
  De subsidie is als volgt berekend:
  € 1. 007.000 hiervan is 3% subsidiabel = € 30.210 en hiervan krijgen wij 60 % is € 18.126
  Er is geen prestatie verantwoording nodig. De RDCE kan controle uitoefenen.
  Over het tegenvallend subsidie bedrag is er met dhr. Buitenhuis overleg in de ZS met Adri, Bart en André. Er moet toestemming komen van het bisdom voor de restauratie
  Hiervoor moeten 2 aannemers een offerte uitbrengen. Bart en André maken de bestek tekst- omschrijving, planning en tekeningen in orde.
  Er zal op 8 november een aanwijzing ter plaatse zijn. Waar een nota van komt.
 10. Electra kabel en mantelbuis worden, op initiatief van Adri, vanaf de sacristie naar de ZS aangesloten en worden in 2024 ingegraven m. b. v. dhr. Peterse met zijn graafmachine. Vrijwilligers werken het af.
 11. Pui voor het trappenhuis in pastorie. Om de temperatuur in de pastorie beter onder controle te krijgen en daardoor de stookkosten ontwikkelen de Vrienden van… een pui voor de trap. De pui zullen vrijwilligers maken en plaatsen. Is in uitvoering

Het secretariaat

Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester:

Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk te Varik

Financieel jaaroverzicht 2022