Rijksmonument / Rijkssubsidie

Rijksmonument: ( het complex monument nr. 522046)

De kerk met pastorie, tuin met bruggen is Rijksmonument sinds 16 juli 2001
Bij de status Rijksmonument behoort een onderhoudsplan. Dit plan is met ingang van 1-1- 2002 in werking en is door vrijwilligers samengesteld aan de hand van de rapporten van de Monumentenwacht  en eigen inspecties.
Dit tienjarenplan is door de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed op 1 mei 2002 goedgekeurd en is tot en met 2011 in werking geweest.
Het betrof 50% subsidie op het onderhoud (glas en waterdicht houden) van het kerkgebouw.
De pastorie is een woonhuis en hierop wordt geen rijkssubsidie gegeven.
Om de eigen bijdrage van 50% te kunnen betalen waren de subsidies van Varik’s Belang zeer welkom.
Voor de jaren 2012 en 2013 was er geen Rijkssubsidie aangevraagd.
In deze periode is het onderhoud gedaan met subsidie geld van Varik’s Belang.
De Vrienden…, hebben voor de jaren 2014 tot 2019 Rijkssubsidie aangevraagd en daarop op 24 november 2013 goedkeuring ontvangen.
De vrijwilligers van de Vrienden…, zullen de plannen (gelijk eerdere plannen) begeleiden en waar mogelijk mee uitvoeren.

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 is bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in februari 2019 een Sim plan ingediend. (subsidie instandhoudingsplan monumenten)